Skip to content

Általános szerződési feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató, Kisdió Vendégház Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a falusi szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szolgáltató adatai

Név: Kelemen Nóra szálláshely-szolgáltató

Cím: 8135 Dég, Széchenyi út 52.

Bankszámlaszám: HU20 1091 8001 0000 0194 6954 0006

Szolgáltató elérhetőségei: info@kisdiovendeghaz.hu

Kapcsolattartó: Kelemen Nóra

Telefon: +36309535173

E-mail: info@kisdiovendeghaz.hu

Szerződő felek

Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (booking.com, szallas.hu vagy a szálláshely honlapja: www.kisdiovendeghaz.hu) keresztül, Szolgáltatónál telefonon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: Kisdió Vendégház – Kelemen Nóra magánszemély, továbbiakban Szolgáltató

Levelezési cím: info@kisdiovendeghaz.hu

Telefon: +36309535173

1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2022. január 01-jétől határozatlan ideig hatályos.

4. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

5. Szerződéses fogalmak:

 • Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
 • Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint falusi szálláshely szolgáltatást nyújtó Kisdió Vendégház, Kelemen Nóra magánszemély továbbiakban Szolgáltató
 • A szolgáltatás: falusi magán szállószállóhely szolgáltatás
 • Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
 • Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 20%-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
 • Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 20% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A foglalás a 20% megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
 • Fizetési és lemondási feltételek: A Kisdió Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
 • A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Vendégház egyben kiadó. Maximális létszám 6 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, a Vendégek mint Szerződő felek, a 8135 Dég, Széchenyi út 52. 2 hálószobás, 2 fürdőszobás, teljes mértékben felszerelt gépesített konyhával, nappali-étkező, háló helyiséggel, bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és külön megállapodás szerint igénybe vehető szolgáltatásait falusi szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kerti grill gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.3. Felhívjuk Vendégeink figyelmét az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli Önöket.

6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1.A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos, közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 1 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 20%-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. A helyi idegenforgalmi adó Dégen jelenleg nincs érvényben, erre vonatkozóan a Vendégeknek fizetési kötelezettsége nincs.

7.8. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.9. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

7.10. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

7.11. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

7.12.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése

8.1. Árajánlat

A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 1 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás

8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 20% megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei:

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-17.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 9.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

9.5. A szálláshelyre háziállatok hozhatók. A kisállat által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.6. A házban tilos a dohányzás.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég

 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
 2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
 3. fertőző betegségben szenved
 4. drog befolyása alatt áll
 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében
 6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

11. A Vendég jogai

 1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
 2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
 3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található kerti grill, kerti bútor rendeltetésszerű, gondos használatára.
 4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a info@kisdovendeghaz.hu  címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
 5. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

12. A Vendég kötelezettségei

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

12.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.

12.3. A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

12.4. Vendég köteles az általa, vagy kisérője illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

12.5. A Vendég   személyes adatainak megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 20% szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

14.1. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.

14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

14.6. A Szolgáltató ingyenes, bekerített parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

14.7. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

14.8. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

14.9. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek

15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 20%-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

15.2. Lemondás esetén a 20%-ot nem tudjuk visszatéríteni.

A Kisdió Vendégház nem hasonlítható méretében és foglalási rendszerében egy több száz szobával rendelkező szállodához, melyben egyenként értékesítik a szobákat. Foglaláskor létszámtól függetlenül az egész házat foglalod, így a lemondás különösen érzékenyen érint minket. Ráadásul az általad foglalt időszakban más potenciális vendégeket voltunk kénytelen elutasítani. Kérlek, erre való tekintettel megértéssel fogadd foglalási és lemondási feltételeinket.

15.3. Az érkezést megelőző 3 napon belüli lemondás esetén a szolgáltató kötbért jogosult felszámítani, melynek mértéke a teljes foglalás árának 50%-a. Az érkezés napján történő lemondás esetén a szolgáltató kötbért jogosult felszámítani, melynek mértéke a teljes foglalás ára.