Skip to content

Balaton versek: 10 csodaszép vers a magyar tengerről

  A magyar tenger sok költőnek szolgált inspirációul. Nem véletlen, hiszen a Balaton hazánk egyik legszebb természeti csodája. Következzenek a Balaton versek!

  Balaton versek a cikkben:

  Balaton versek, amiket érdemes elolvasni

  Weöres Sándor – Balaton

  A habokon
  visz ladikom
  csillámfodor
  a Balaton.
  Tüzes a víz
  tüzes az ég
  a láthatár
  forgó kerék.
  Somogyi part
  kis dombjai:
  kék takaró
  rézgombjai.
  Zalai part
  hegyormai:
  a föld s a lég
  zsinórjai.
  Somogyi part
  zalai part:
  hol szétfeszűl
  hol összetart.
  A Balaton
  hintáz velem
  két menny között
  ring életem.

  Nagy László: Balatonparton

  Balatonparton a nádi világban
  megbújtam egyszer, s csuda szépet láttam.
  Bóbitás nádon nádi veréb fészket,
  sás bokor alján kis vízicsibéket.

  Vad ruca moccant topogott a vízre,
  barna liléit vízi útra vitte.
  Senki se látta, csak magam csodáltam
  ott a víz partján még sokáig álltam.

  Játszott a nádas széllel és derűvel
  s hazaindultam nádi hegedűvel.

  Balaton versek
  Balaton versek

  Kisfaludy Atala: A Balaton

  Mint egy kép a túlvilágból,
  Mint egy fény a menyországból,
  Mint egy szép tündérrege:
  Oly titoktelt, oly ábrándos,
  Olyan égi, oly bűbájos
  A Balaton kék ege.

  Mint a múlt idők emléke.
  Mint az alvó kisded képe,
  Mint egy szent harmónia:
  Oly merengő, oly borongó,
  Olyan édes, oly mosolygó
  A Balaton nyugalma.

  Mint a fájó szív küzdelme,
  Mint a jövő vész-sejtelme,
  Mint egy lázphantasia:
  Olyan fájó, oly gyötrelmes,
  Olyan kinos, oly sejtelmes
  A Balaton hulláma.

  Mint az őrült őrjöngése,
  Mint a haldokló nyögése,
  Mint a fájdalom jaja:
  Oly panaszló, oly dühöngő,
  Olyan rémes, oly öldöklő
  A Balaton vihara.

  József Attila: Balatonszárszó

  1

  Zúg már az ősz, gyűlik és kavarog,
  fehér habokba szaggatja a zöldet.
  Fogócskáznak az apró viharok,
  az ablakban a legyek megdögölnek.

  Nyafog a táj, de néha némaság
  jut az eszébe s új derűt lel abban.
  Tollászkodnak a sárga lombu fák,
  féllábon állván a hunyorgó napban.

  Kell már ahhoz a testhez is az ágy,
  mely úgy elkapott, mint a vizek sodra.
  Becsomagoljuk a vászonruhát
  s beöltözünk szövetbe, komolykodva.

  2

  Míg nyugtalanul forgott nagy, lágy habokon az az éj,
  a csónak alatt hüvös öblögetési kotyogván,
  én nyugtomat ott leltem piros ölben, amint a szeszély,
  meg a természet gyönyörűn lecsapott rám.

  Én fáztam előbb, mert ősz volt már s aki emberi lény,
  az mind szomorúbb, mikor újra tanulna remegni.
  Kettős remegés tölt: vágy s hüvös árnyak igy ősz elején,
  mikor elkezdnek a szelíd öregek köhögetni.

  3

  Je n’ai point de theme,
  excepté que je t’aime –

  költeni csak ezt tudtam,
  mert mindig elaludtam,

  hisz annyiszor öleltem,
  ahányszor rája leltem.

  Szemüveg volt az orrán,
  az alól nézett énrám

  s amikor magamhoz szorítottam, a szemüveg alatt
  hunyta le a szemét. Pedig mindig zavarják az embert.

  Szivemben bizony kín dult,
  mikor a vonat indult,

  de nem sokat merengtem –
  esett, hát hazamentem.

  Száz gramm dohányt hagyott rám,
  hogy legyen cigarettám.

  S nem álmot, hanem alvást.
  Nem látjuk többé egymást.

  Balaton versek
  Balaton versek

  Gárdonyi Géza: A Balaton

  Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre,
  égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton!
  Arcát a hold benned elmélázva nézi,
  s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon.

  Leülök egy kőre s elmerengek hosszan
  az éjjeli csendben az alvó fa alatt.
  Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom:
  Balatont álmodom s melléje magamat.

  Benedek Elek: A Balaton partján

  Balatoni halászlegény,
  Egésznap halászgat szegény.
  Hálót hányszor kiemeli,
  Százszor üres, egyszer teli.

  Hej, hogyha ez rajtam állna,
  A szerencse hozzá szállna:
  Hálót hányszor kiemelne,
  Hallal mindég tele lenne.

  Kiss Kálmán: Üzenet a hegyről

  Ülök a hegyen, kezemben pohár,
  aranylón csillog boromban a nyár.

  A madárzajos csend oly ringató,
  s úgy csillámlik, mint odalent a tó.

  Itten akár én boldog is lehetnék,
  El-elmélázok, szíven üt az emlék.

  S felüvöltenék, mert nem vagy velem,
  egyetlen Drága, te vad, szertelen,

  gyönyör, gyöngédség, seb, sajgó hiány,
  dadog a szívem, annyira kíván.

  Ide idézem emlékalakod,
  hogy megöleljen, mert magam vagyok.

  Érzem a szádat, forró és puha,
  testeden most e szép táj a ruha.

  Ölébe fogad engemet e táj,
  bódulat ringat, már semmi se fáj.

  Versek a Balatonról
  Versek a Balatonról

  Bárd Miklós: A balaton

  Csacsog, fecseg, de nem tör csendet,
  Szellők alusznak a habon.
  Csak néha-néha loccsan egyet,
  Szelíden, lágyan, altatón.
  Nem mímel szilajkodva tengert,
  Felülkerült, mi benne jó,
  Az éj csendjében gőgje szenderg,
  S igaz valóját adja: – tó.

  Elsimult, hogy a hold sugára
  Tajtékon meg ne botlanék,
  Baj vón’ az alvó halacskákra,
  Ha háborogna a fenék.
  Ha fölszáguldna rajt’ a hullám,
  A halász nem fogna halat –
  Enyelg a hab s a sásba bujván
  Csókolgatja a partokat.

  Bányai Kornél: Balatoni ének

  Tüzes borainknál kedvesebb vizünk: Balaton,
  ámulva köszöntöm első csillanásaid.
  Sötét földek kövek kelyhében csodaként
  lobban zöld szined
  mint fiatal tengeri levél.

  Előttem borzongsz roppant eleven síkság,
  vakító fényt lövelve űzik egymást habjaid,
  melyek mintha a tágas égből zúdulnának távol
  titkait zúgva
  szerte a párolgó partokon.

  Vitorláid csodáljam-e, amint szineket váltó
  tükrödön lebegnek s tovatünnek nesztelen?
  Vagy holdas este a surranó halászt, midőn
  verdeső vén hal
  húzza hálóját mint színezüst?

  Lehelleted a parti szél, erős mint a szabadság
  s úgy játszol görbe s váras dombjaid között
  üde fénnyel ragyogva mint gyermek a porban:
  minden mozgásod
  szépség, folyton támadó gyönyör.

  Ringass rohanó víz, habpelyhű bölcsőm,
  gyöngyös habjaid dalolják altatódalom.
  Mámoros szívvel halálom is jó álomként fogadnám
  s te lennél méltó
  üvegkoporsóm szép Balaton.

  Vachott Sándor: Balaton vidékén

  Az vagy, kies vagy, fénylő Balaton!
  Ölelve tartnak a part karjai,
  S mert mondhatatlan szép ezüst öled,
  El nem bocsátnak, a gyönyör miatt.
  Megáll a vándor csöndes partodon,
  S bár hűvös ősszel lásson tégedet:
  Fürödni benned élénk vágya jő.
  Midőn a nyájas este szétborong,
  Leszáll a holdnak szellemrésze rád,
  Leszáll a fényes csillagtáboré,
  És fenn az égen csak testök marad.
  Lágy habjaidnak búskomoly zaja
  Felkölti a szív mély sejtéseit.
  Szép vagy te, oh hullámzó Balaton!
  Közel hegyekről rád zöldellenek
  Végetlenűl a jókedv bokrai,
  Mikről a bornak dús gyümölcse függ.
  De homlokodra tőn, óh Badacson,
  Az alkotó kéz sziklakoronát,
  Hogy légy királyné a hegyek között.
  Hadd nézzek én szét bérceid fokán.
  Előttem áll, mint összedőlt remény,
  Miként kirablott fészek, Szigliget.
  Az őszi nap bágyadt sugáriban
  Látom Csobáncot, Tátikát, Rezit,
  S a messzekéklő Szent Mihály hegyét.
  Költőd regéi, gyönyörű vidék,
  Örök zománcot vontanak reád.
  Az útazóra, látván váraid,
  Eltűnt időknek levegője száll.
  Víg Badacson még, víg és népes is:
  Szüretjein ki lenne szomorú?
  Régen keserge a szép Rózsa itt,
  A vén diófa már kiszáradott,
  Melynek tövében ült. És a rigók
  Csak vigalomnak hallják hangjait.
  Még összegyűlnek a termő hegyen,
  Szomszéd megyékből hölgyek és fiák.
  Bájlók a hölgyek, mint a táj maga,
  Szintoly igézők, mint szép Rózsa volt;
  De nincs komor bú arcaik felett.
  Szemök vidám, mint a szőlő szeme,
  Elénk daloktól zengnek ajkaik,
  S az éjszakákat táncban lejtik el:
  lm zeng az este víg zenéje már!
  Jertek, barátim, minket hí e hang!
  Örüljük át a holdvilágos éjt.
  S midőn a hajnal első fénye kél,
  Fogjunk kezünkbe habzó poharat,
  S éltessük e táj őszült dalnokát!

  Berzsenyi Dániel: Keszthely

  Itt, a kék Balaton partja virányain,
  Hol minden mosolyog, mint az aranyvilág,
  Hol dús búzakalász rengedez a mezőn,
  S a halmok koszorús oldalain ragyog
  A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd;
  Itt a keszthelyi zöld parton emelkedik
  A csendes Helikon. Jöjjetek, ó szelíd
  Áon szűzei, és verjetek itt lakást!
  Nézzétek, mi kies sorhegy ölelgeti
  A tér telkeit és a vizenyős lapályt;
  Itt leltek gyönyörű thessali berkeket,
  Bércforrást, susogó völgyeket és homályt.
  Gyakran múlatoz itt hínaras öblöken
  Nereus, sáskoszorús nymphaleányival;
  Gyakran zengeti itt Árion énekét
  A hold fénye alatt gerjedező vizen.
  S nézzétek, hol ama már feketült falak
  Látszatnak, menedékváratok ott vagyon!
  Ott vár títeket egy bölcs, s kebelébe zár
  Egy nagy férfi, kinek lelke periklesi
  Századnak született, s aki virágkorát
  Rómának ragyogóbb színre derítené.

  Baróti Szabó Dávid: A vitorlás hajójú Balatonról

  Látván a gállyát minap a Balatonra felűlni
  Neptún, örvendő két kezit öszvecsapá.
  Már, úgy mond, felvészi magát neve, híre vizemnek;
  Már Magyarországnak tengere fényre kelend.
  Már az hamis panaszok megszünnek: hogy olly sok üdőkig
  Mértföldekre terűl, mégpedig hasztalanúl…
  Úgy van, hamis panaszok: mert jók a tengerek, ámbár
  Nem tud az agg restség élni haszonra velek.
  Szoktak-e járni kaszák, sarlók a víznek alatta?
  S ez meg nem lévén, a vizek hasztalanok?…
  Nézd most a Balatont: melly szörnyű terheket hordoz!
  Sík hátára miként illik az újdon hajó!…
  Már ökröd, szekered, lovad, el nem vesznek az útban:
  E tenger s ez hajó terheid elviseli…
  Még nem vólt magyar, és e víz már itt vala: nem vólt
  Haszna, mivel nem vólt, akivel ossza javát…
  Festetichet várták az üdők. Ez végire hajtá,
  Amivel eddigelé más nem is álmadozott.
  Nyújtsd hátad Balaton, s úgy vedd mindenkor hajóját,
  Mintha hajójával Festetich űlne reád.

  József Attila: A hullámok lágy tánca…

  A hullámok lágy tánca s odaát
  a lombok gyenge lejtése az éjjelt
  lassudan hozták s csillagok raját
  hívták reszketni az egekre széjjel.
  így ők. S az érzelmek is csendesen
  mozdulnak benn a szívben ringatóan,
  emlékezés visszfénye, szerelem
  hatalma ring, mint a nagy víz a tóban.
  Én nem értem, csak érzem az egészet.
  Itt tangót jár a sok lány és fiú,
  a sok számító, kedves és hiú.
  Mert ez itt egy divatos nyári fürdő.
  De némán, hiszen ráér a természet,
  a zene mögött zúg az örök erdő.

  Pilinszky János: Éjféli fürdés

  A tó ma tiszta, éber és
  oly éles fényü, mint a kés,
  lobogva lélekző tükör,
  mit lassu harcban összetör
  karom csapása. Nyugtalan
  heves fogakkal visszamar
  a mélyen megzavart elem.
  Legyőzve, lustán fekszem el
  és hallgatózom. Csillagok
  rebbennek csak, mint elhagyott
  egek vizébe zárt halak,
  tünődve úszó madarak.

  Tetszettek a Balaton versek? Akkor olvasd el ezeket a cikkeket is:

  Balaton versek olvasása helyett saját szemeddel csodálnád meg a magyar tengert? Irány a Kisdió!

  Balaton versek olvasása helyett saját szemeddel csodálnád meg a magyar tengert? Akkor irány a Kisdió! Mutatjuk miért!

  • Kutyabarát szállóhely: Nehéz gondoskodni kedvenced szállásáról a nyaralásod alatt? Nem szívesen hagyod otthon ebed? Semmi gond, a Kisdió Vendégház kutyabarát üdülőhely.
  • 2 hálószoba: A Kisdió Vendégházban két zárható, szeparált hálószoba található, kényelmes, nagy méretű francia ágyakkal. Illetve a közösségi térben további 2 férőhelyes kanapéágy használható.
  • 6 férőhely: Szálláshelyünkön összesen 6 férőhely van, így akár nagyobb baráti társasággal is megszállhatsz vendégházunkban.
  • Villámgyors WiFi kapcsolat: Elérhető vezeték nélküli internet (WiFi) a vendégházban. A gyors sebességű, megbízható internet alkalmas munkához, videó és filmnézéshez.
  • Kiváló felszereltség: A Kisdió Vendégházban az alábbiakat találod meg: nagyméretű hűtőszekrény, mélyhűtő vízforraló, indukciós sütőlap, mikrohullámú sütő, étkészlet, evőeszközök, poharak, mosogatógép, mosógép, ágynemű, környezetbarát napelemes energiaforrás, tál a kiskedvenceknek és ruhatároló szekrények.
  • Ingyenes, zárt parkoló: A Kisdió Vendégház saját, ingyenes parkolóval rendelkezik, ahol akár 3 gépjármű is elférhet. A vendégház előtti utca szakaszon ingyenes a parkolás.
  • Óriási, saját zárt kert: Szívesen pihennél este saját kertedben? Szeretnéd, hogy a gyerekek biztonságban játszhassanak egy zárt kertben? Örülnél, ha nem csak számodra, de kutyád részére is élvezetes lenne a nyaralás? Vendégházunk biztonságos, saját kerttel rendelkezik!